termisk

EN ISO 15027-1

EN ISO 11612 Leser EN ISO 15027-1 1 minutt Neste EN ISO 14116
Produktet er testet ihht.til EN ISO 15027:2012, klasse D- (2 timer i 10 grader vann). Kjernetemperaturen skal ikke falle mer enn 2 grader. Temperaturen i hud skal ikke stige mer enn 10 grader over et tidsløp på 10 minutter.

Fortsett å lese