begrenset flammespredning

EN ISO 14116

EN ISO 15027-1 Leser EN ISO 14116 1 minutt Neste EN ISO 11611

Standarden spesifiserer testmetoden for bekledning som kan være utsatt for sporadisk og begrenset flammespredning.

Testmaterialet som benyttes skal oppnå en begrenset flammespredning som beskrevet i index 1, 2 eller 3 etter antenning i henhold til prosedyre A, overflateantenning på yttersiden av stoffet. Dersom et plagg kun oppnår index 1 kan det ikke brukes mot hud. Plagg med minimum index 2 kan brukes direkte mot hud.

IndeX 1
Flammen skal ikke rekke øvre eller vertikale kant på testmaterialet. Testmaterialet skal ikke dryppe og/eller miste deler.

Ingen etterglødning skal gå fra det forkullede området til ikke brent område etter opphør av flamme.

IndeX 2
Som index 1, i tillegg skal testmaterialet ikke ha hull.

IndeX 3
Som index 2, i tillegg skal etterflammetid være maksimum 2 sekunder etter opphør av flamme.

Plagg testet iht. ISO 14116: 2008 index merkes f.eks.: 1/5H/40 (Index 1/5 ganger vask på 40 grader).