Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at Aalesund Protective Wear og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Loven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv. 

For spørsmål vedrørende hvordan Aalesund Protective Wear håndterer åpenhetsloven, kan dette rettes skriftlig på mail til: bodil@aapw.no

Etisk handel

Aalesund Protective Wear er medlem av Etisk Handel Norge (EHN). EHN validerer våre egne etiske retningslinjer, og retningslinjene vi formidler til våre samarbeidspartnere og produsenter.

Vi har en egen policy for vår virksomhet som forplikter oss til å:

  • Gjøre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis, inkludert sørge for eller bidra til gjenoppretting der det er påkrevd.
  • Sørge for ansvarlig innkjøpspraksis, derunder kontinuerlig arbeide for å tilpasse egen innkjøpspraksis for å forbedre forhold for mennesker, miljø og samfunn i leverandørkjeden.
  • Støtte opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeidstakerrepresentasjon i egen virksomhet og i sin leverandørkjede.
  • Unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av de forente nasjoner (FN) og/eller norske myndigheter.
  • Ta et tydelig standpunkt mot korrupsjon og bestikkelser.

Vil du vite mer? Last ned og les vår policy for etisk handel