beskyttelse mot regn

EN 343

EN 1149 Leser EN 343 3 minutter Neste CE

Beskyttelse mot regn

EN 343: 2003 + A1 2007

Vanntetthet måles i millimeter vannsøyle mot tøy og sømmer, og er det første tallet oppgitt ved siden av piktogrammet. 

A - Vanntetthet

Klasse  1 2 3
Wp - stoff før behandling > 800 mm Ikke testet Ikke testet
Wp - stoff etter behandling Ikke testet > 800 mm > 1300 mm
Wp - sømmer etter behandling > 800 mm > 800 mm > 1300 mm


Dampgjennomgang er evne til å slippe gjennom vanndamp, altså plaggets pusteegenskap, og er det andre tallet ved siden av piktogrammet.

B - Dampgjennomgang Ret 

Klasse  1 2 3
m2 x Pa/W Ret over 40 20 < Ret ≤ 40 Ret ≤ 20


Klasse 1 har lav pusteevne og brukstid er beskrevet i egen tabell. Klasse 3 har høyest pusteevne.

Anbefalt brukstid (ved klasse dampgjennomgang kl. 1)

Klasse  1 2 3
Temperatur

1 = Ret over 40

2 = 20 < Ret ≤ 40 3 = Ret ≤ 20
25 °C 60 min 105 min 205 min
20 °C 75 min 250 min -
15 °C 100 min - -
10 °C 240 min - -
5 °C - - -

"-" betyr at det ikke er begrenset brukstid

Anbefalt brukstid er regnet med tanke på en «normalt» bygd person, der luftfuktigheten er 50 %, og vindstyrken er på 0,5 m/s. 


EN 343: 2019 Beskyttelse mot regn

Vanntetthet måles i Pascal (Pa) mot metervare og sømmer, og er det første tallet oppgitt ved siden av piktogrammet.

A - Vanntetthet (WP)

Klasse  1 2 3 4
Metervare før forbehandling WP > 8000 Pa - - -
Metervare etter forbehandling - WP > 8000 Pa

WP > 13 000 Pa

WP > 20 000 Pa
Søm før forbehandling

WP > 8000 Pa

WP > 8000 Pa

WP > 13 000 Pa

-
Søm etter forbehandling - - - WP > 20 000 Pa

1000 Pa tilsvarer ca 102 [mmH2O].

Dampgjennomgang er evnen til å slippe gjennom vanndamp, altså plaggets pusteegenskaper, og er det andre tallet ved siden av piktogrammet.

 

B - Dampgjennomgang Ret 

Klasse  1 2 3 4
m2 x Pa/W Ret > 40

25< Ret ≤ 40

15 < Ret ≤ 25

Ret ≤ 15


Klasse 1 har lavest pusteevne, og anbefalt brukstid er beskrevet i egen tabell nedenfor. Klasse 4 har høyest pusteevne.

Temperatur i arbeidsmiljøet
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C
Brukstid (min.) 60 75 100 240 -

Anbefalt brukstid er basert på medium fysisk anstrengelse (M=150W/ m2) for en ”normal” bygd mann der luftfuktigheten er 50% og vind- styrken er 0,5m/s.

Dersom plaggets vanntetthet er testet iht EN 14360 er dette markert med R ved siden av piktogrammet. Når plagget ikke er testet iht EN14360, markeres det ved X ved siden av piktogrammet.

Plaggets levetid er avhengig av vask, bruk, vedlikehold, lagring og etc.

Fortsett å lese