Beskyttelse mot kulde

EN 342

Beskyttelse mot kulde

EN 342: 2004

Standarden angir krav til ytelse for bekledning brukt i kalde omgivelser. Plaggene testes sammen med underbekledning B (standard to-lags underbekledning) eller underbekledning C (underbekledning spesifisert av produsent).

Icler - varmeisolasjon fra huden til det ytterste kleslaget, aktiv. Icler er den første verdien som er oppgitt ved siden av piktogrammet.

Icle -
varmeisolasjon fra huden til det ytterste kleslaget, stillestående.

Ytelsesnivå når bruker er stillestående:

75W/m2  75W/m2 
Isolasjon, Icle (m2,K/W) 8t 1t
0,310 11° -2°
0,390

-10°
0,470 -17°
0,540 -3° -25°
0,620 -7°

-32°

 

Ytelsesnivå når bruker er bevegelse:

 

Lett, 115 W/m2

Middels, 170W/m2

Isolasjon, Icle (m2,K/W) 8t 1t 8t 1t
0,310 -1° -15° -19° -32°
0,390 -8° -25° -27° -45°
0,470 -15° -35° -38° -58°
0,540 -22° -44°

-49°

-70°
0,620 -29° -54° -60° -83°

Fortsett å lese